IZVOD IZ CENOVNIKA


 

Specijalistički pregledi
PREGLEDICENA (din.)
Specijalistički pregled – internista5.900 RSD
Specijalistički pregled – hirurg5.900 RSD
Specijalistički pregled – profesor univerziteta8.000 RSD
Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva5.900 RSD
Konsultacija specijaliste – internista3.800 RSD
Konsultacija supspecijaliste3.000 RSD
Kontrolni specijalistički pregled3.900 RSD
Kontrolni specijalistički pregled – profesor univerziteta4.900 RSD
Konzilijum – tri člana26.000 RSD
Konzilijum – četiri člana38.000 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – endokrinolog6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – kardiolog6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – hematolog6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – pulmolog6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – reumatolog6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – onkolog6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – ginekolog6.800 RSD
Kontrolni supspecijalistički pregled4.500 RSD
Ginekologija
GINEKOLOŠKI PREGLEDI
Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva5.900 RSD
Specijalistički pregled prof. dr Aleksandra Ljubića16.000 RSD
Pregled supspecijaliste ginekologije i akušerstva6.800 RSD
Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva – profesor univerziteta8.000 RSD
Kontrolni pregled specijaliste ginekologije i akušerstva3.900 RSD
Kontrolni pregled supspecijaliste ginekologije i akušerstva4.500 RSD
Kontrolni pregled specijaliste ginekologije i akušerstva – profesor univerziteta4.900 RSD
Ginekološki pregled, kolposkopija i ultrazvuk12.000 RSD
Ginekološki ultrazvučni pregled6.000 RSD
Specijalistički pregled - prof. dr Jelena Dukanac
8.000 RSD
Ultrazvučni i manuelni pregled dojki prof. dr Nikola Antić
13.000 RSD
Ginekološki ultrazvučni pregled prof. dr Nikola Antić
13.000 RSD
Folikulometrija
4.500 RSD
GINEKOLOŠKA HIRURGIJA
Laparoskopija – operativnaod 190.000 RSD
Laparoskopija – dijagnostičkaod 150.000 RSD
Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijomod 330.000 RSD
Laparotomija operativna
od 430.000 RSD
Laparoskopija operativna prof. dr Nikola Antić 
300.000 RSD
Histopatološki materijal4.500 RSD
Biopsija vagine18.000 RSD
Biopsija horiona PCR + pun kariotip
51.000 RSD
Biopsija grlića materice – opšta anestezija38.000 RSD
Biopsija grlića materice – lokalna anestezija12.000 RSD
Biopsija horiona u blizanačkoj trudnoći – druga beba38.000 RSD
Biopsija horiona – CVS43.000 RSD
Uzimanje uzoraka (CVS, AC, KORDOCENTEZA)
20.000 RSD
Histeroskopija - dijagnostička
60.000 RSD
Histeroskopska miomektomijaod 110.000 RSD
Histeroskopija operativna (polip, septum)od 80.000 RSD
Himenektomija
28.000 RSD
Polipektomija – lokalna anestezija18.000 RSD
Punkcija ciste35.000 RSD
Inseminacija
45.000 RSD
HyCoSy
28.000 RSD
Endometrijalna prijemčivost - ERA Test
120.000 RSD
Amniocenteza - AC
45.000 RSD
Amniocenteza PCR + pun kariotip
55.000 RSD
Amniocenteza u blizanačkoj trudnoći - II beba
35.000 RSD
LOOP ekcizija u analgosedaciji
55.000 RSD
LOOP ekcizija u opštoj anesteziji
65.000 RSD
Vaginoplastika
150.000 RSD
Instrumentalna revizija
45.000 RSD
Eksplorativna kiretaža
40.000 RSD
Uklanjanje kondiloma – manja regijaod 24.000 RSD
Uklanjanje kondiloma veća regija
od 32,000 RSD
Dilatacija grlića materice19.000 RSD
Incizija Bartolonijeve žlezde u lokalnoj anasteziji18.000 RSD
Konizacija grlića materice – opšta anestezija78.000 RSD
Prekid trudnoće – opšta anestezija45.000 RSD
Prekid trudnoće – vakum aspiracijom45.000 RSD
Serklaž41.000 RSD
Skidanje serklaža u lokalnoj anesteziji12.000 RSD
Embrioredukcija110.000 RSD
Kordocenteza – CC68.000 RSD
Polipektomija – opšta anestezija38.000 RSD
Aplikacija/uklanjanje spirale6.800 RSD
Aplikacija hormonske spirale
20.000 RSD
VOĐENJE TRUDNOĆE
Amniocenteza u blizanačkoj trudnoći – druga beba35.000 RSD
Amniocenteza – AC45.000 RSD
Double test - paket (iunekološki ultrazvučni pregled i laboratorijske analize)
6.500 RSD
Ekspertski UZ sa fetalnom ehokadiografijom - Prof. dr Jelena Dukanac
13.000 RSD
Fetalna ehokardiografija - Prof. dr Ida Jovanović
12.000 RSD
CTG
4.000 RSD
Elektrofiziološko snimanje u ginekologiji i akušerstvu – kardiotokografija i CTG2.800 RSD
Konzilijum za fetalne bolesti50.000 RSD
PORODILIŠTE
Klasičan porođaj prirodnim putem – Prof. dr Aleksandar Ljubić380.000 RSD
Klasičan porođaj prirodnim putem290.000 RSD
Klasičan porođaj prirodnim putem – blizanci – Prof. dr Aleksandar Ljubić450.000 RSD
Klasičan porođaj prirodnim putem – blizanci340.000 RSD
Prisustvo oca na porođaju0 RSD
Carski rez – Sectio caesarea – Prof. dr Aleksandar Ljubić450.000 RSD
Carski rez – Sectio caesarea330.000 RSD
Carski rez – blizanci (Sectio caesarea – gemelli) – Prof. dr Aleksandar Ljubić520.000 RSD
Carski rez – blizanci (Sectio caesarea – gemelli)375.000 RSD
Dodatak za bioporođaj120.000 RSD
OSTALE USLUGE
Bolnički dan za porodilju sa negom bebe32.000 RSD
Bolnički dan – intenzivna nega38.000 RSD
Bolnički dan28.000 RSD
Pedijatrija
OPŠTI PREGLEDICENA (din.)
Specijalistički pregled pedijatra5.900 RSD
Specijalistički pregled pedijatra – prof. dr Ida Jovanović12.000 RSD
Specijalistički pregled pedijatra – profesor univerziteta8.000 RSD
Supspecijalistički prvi pregled (kardiolog, reumatolog, endokrinolog, onkolog, pulmolog)6.800 RSD
Kontrolni specijalistički pregled pedijatra3.900 RSD
Kontrolni specijalistički pregled – prof. dr Ida Jovanović6.000 RSD
Kontrolni specijalistički pregled – profesor univerziteta4.900 RSD
Kontrolni supspecijalistički pregled4.500 RSD
Alergološke probe - inhalacione5.000 RSD
Alergološke probe - nutritivne5.000 RSD
INTERVENCIJE
Aspiracija disajnih puteva kod dece1.500 RSD
Frenulotomija jezika7.000 RSD
Obrada pupčane regije3.000 RSD
Adhezioliza prepucijuma u lokalnoj anesteziji7.000 RSD
TERAPIJA
Infuzija simptomatske terapije6.000 RSD
Intramuskularna injekcija simptomatske terapije1.500 RSD
Subkutana injekcija simptomatske terapije1.500 RSD
Intravensko davanje Longacefa 1gr2.500 RSD
Intravensko davanje Longacefa 2gr3.000 RSD
Intramuskularno davanje Longacefa 2gr2.000 RSD
Inhalaciona terapija2.000 RSD
Davanje vakcine1.500 RSD
Vakcina protiv sezonskog gripa sa uslugom davanja2.800 RSD
Vakcina Priorix sa uslugom davanja2.800 RSD
Vakcina Pentaxim sa uslugom davanja4.300 RSD
Vakcina Hexaxim sa uslugom davanja6.700 RSD
Vakcina Prevenar sa uslugom davanja7.200 RSD
Vakcina Tetagam sa uslugom davanja2.600 RSD
Vakcina Tetavaxal sa uslugom davanja1.800 RSD
Vakcina Varilix sa uslugom davanja5.200 RSD
Vakcina Pneumovax 23 sa uslugom davanja3.600 RSD
Vakcina Synflorix sa uslugom davanja7.500 RSD
Subspecijalistički pregledi
Kardiologija
Klinički pregled
EKG
Ehokardiograski pregled
Pregled kontrastne ehokardiografije
Fetalni ehokardiografski pregled
Sinkopalni test15.000 RSD
Kardiološki pregled sa EKG-om i UZ srca - Prof.dr Ida Jovanović15.000 RSD
Fetalna ehokardiografija - Prof. dr Ida Jovanović12.000 RSD
Kontrastna ehokardiografija - Prof. Dr Ida Jovanović15.000 RSD
Pedijatrijska gastroenterologija
Gastroenterološki pregled
Supspecijalistički prvi pregled gastroenterologa6.800 RSD
Ultrazvuk abdomena
Ezofagogastroduodenoskopija
Kolonoskopija
Perkutana endoskopska gastrostomija (PEG)
Perkutana biopsija jetre
Zamena trajne perkutane gastrostome kod dece (bez gastričnog seta)12.000 RSD
Zamena trajne perkutane gastrostome kod dece (sa gastričnim setom)57.000 RSD
Klinička genetika
Ispitivanje dece i odraslih sa sumnjom na genetičku bolest
Egzomsko sekvenciranje
Genomsko sekvenciranje
Molekularni kariotip (hromozomski microarray)
Analize pojedinačnih gena
Ostale rutinske genetičke analize
Rano otkrivanje i Prevencija genetičkih bolesti
Prenatalna geneticka testiranja
Neonatalni genetički skrining
Prekoncepcioni genetički skrining
Interna medicina
PREGLEDICENA (din.)
Specijalistički pregled – internista5.900 RSD
Kontrolni supspecijalistički pregled4.500 RSD
KARDIOLOGIJA
Supspecijalistički prvi pregled – kardiolog6.800 RSD
Ultrazvuk srca sa color dopplerom6.600 RSD
Holter krvnog pritiska 24 h7.800 RSD
Holter EKG 24 h8.800 RSD
Pregled kardiologa sa EKG-om7.600 RSD
PULMOLOGIJA
Supspecijalistički prvi pregled – pulmolog6.800 RSD
Pregled pulmologa sa spirometrijom7.600 RSD
Spirometrija sa tumačenjem lekara2.500 RSD
Spirometrija1.500 RSD
ENDOKRINOLOGIJA
Supspecijalistički prvi pregled – endokrinolog6.800 RSD
HEMATOLOGIJA
Supspecijalistički prvi pregled – hematolog6.800 RSD
REUMATOLOGIJA
Supspecijalistički prvi pregled – reumatolog6.800 RSD
ONKOLOGIJA
Medikalna onkologija
ransfuzija komponenti krvi – jedna (bez cene krvi)15.000 RSD
Transfuzija komponenti krvi – dve (bez cene krvi)28.000 RSD
Pleuralna punkcija12.000 RSD
Abdominalna punkcija (paracenteza)12.000 RSD
Biopsija karlične kosti u intravenskoj anesteziji45.000 RSD
Biopsija karlične kosti u lokalnoj anesteziji34.000 RSD
Sternalna punkcija bez citološkog pregleda kostne srži32.000 RSD
Intramuskularna injekcija simptomatske terapije (Filgrastim, analgetik, antibiotici)1.500 RSD
Infuzija simptomatske terapije (Fe, bisfosfonati, kortikosteroidi, antibiotici)6.000 RSD
Intravenska infuziona specifična onkološka terapija – složena20.000 RSD
Intravenska specifična onkološka terapija – kratka16.000 RSD
Određivanje simptomatske i suportivne terapije pred primenu6.800 RSD
Određivanje specifične onkološke medikamentozne terapije pred primenu6.800 RSD
Davanje s.c.injekcije Zoladex 3,6 mg16.000 RSD
Subkutana injekcija simptomatske terapije1.500 RSD
Trebovanje krvi za potrebe operativnog programa i interreakcija6.000 RSD
Terapijska transfuzija krvi – jedna doza4.000 RSD
Određivanje specifične onkološke medikamentozne terapije pred primenu6.800 RSD
Određivanje simptomatske i suportivne terapije pred primenu6.800 RSD
Intravenska specifična onkološka terapija kratka16.000 RSD
Intravenska infuziona specifična onkološka terapija složena20.000 RSD
Davanje s.c.injekcije Prolia24.000 RSD
TERAPIJA
Infuzija simptomatske terapije (Fe, bisfosfonati, kortikosteroidi, antibiotici)6.000 RSD
Intramuskularna injekcija simptomatske terapije (Filgrastim, analgetik, antibiotici)1.500 RSD
Davanje vakcine1.500 RSD
Subkutana injekcija simptomatske terapije1.500 RSD
Intravensko davanje Longacefa 1gr2.500 RSD
Intravensko davanje Longacefa 2gr3.000 RSD
Intramuskularno davanje Longacefa 2gr2.000 RSD
Vitaminska infuzija sa hip anti oksidan9.900 RSD
Inhalaciona terapija2.000 RSD
Vakcina protiv sezonskog gripa sa uslugom davanja2.800 RSD
Terapijska transfuzija krvi - jedna doza4.000 RSD
Davanje humanih albumina6.000 RSD
TRANSFUZIJA
Transfuzija komponenti krvi jedna (bez cene krvi)15.000 RSD
Transfuzija komponenti krvi dve (bez cene krvi)28.000 RSD
Hirurgija
OPŠTA HIRURGIJACENA (din.)
Plasiranje Baronovih ligaturaod 12.000 RSD
Operacija analne fistule150.000 RSD
Operacija analne fisure130.000 RSD
Operacija pilonidalnog sinusa130.000 RSD
Hemoroidektomija THD175.000 RSD
Hemoroidektomija Morgan-Milliganod 160.000 RSD
Male intervencije u analgosedacijiod 42.000 RSD
Male intervencije u lokalnoj anestezijiod 18.000 RSD
Obrada opekotinaod 6.000 RSD
Previjanje raneod 4.000 RSD
Obrada raneod 10.000 RSD
Šivenje raneod 12.000 RSD
VATS lobektomija765.000 RSD
ABDOMINALNA HIRURGIJA
Ileusod 210.000 RSD
Holecistektomija, holedoholitotomija, T-drainageod 225.000 RSD
Laparoskopska holecistektomija 210.000 RSD
Holecistektomija190.000 RSD
Resekcija prostih cista jetre – laparoskopska190.000 RSD
Splenektomija220.000 RSD
Enterostomijaod 250.000 RSD
Zatvaranje kolostome bipolarneod 230.000 RSD
Zatvaranje terminalne kolostome sa rekonstrukcijomod 450.000 RSD
Kolostomijaod 300.000 RSD
Resekcija tankog creva sa anastomozom320.000 RSD
Resekcija kolona – laparoskopskaod 420.000 RSD
Resekcija kolona – laparotomska400.000 RSD
Urgentna hirurgija
Ileus od 210.000 RSD
Akutni abdomen – eksploracijaod 180.000 RSD
Akutna holecistektomija210.000 RSD
Apendektomija laparoskopska190.000 RSD
Apendektomija170.000 RSD
Hirurgija kila
Operacija ingvinalne hernijeod 150.000 RSD
Operacija femoralne hernijeod 160.000 RSD
Operacija umbilikalne hernijeod 160.000 RSD
Operacija ventralne hernijeod 180.000 RSD
UROLOGIJA
Pregled profesora - Prof. Dr Miodrag Aćimović12.000 RSD
Cistoskopija u lokalnoj anesteziji20.000 RSD
Cistoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji26.000 RSD
Renoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji36.000 RSD
Dijagnostičke procedure
Laparoskopske biopsijeod 120.000 RSD
Ostale usluge
Bolnički dan – intenzivna nega38.000 RSD
Bolnički dan28.000 RSD
Intraoperativno spašavanje krvi – Cell saver42.000 RSD
Ortopedija
PREGLEDICENA (din.)
Repozicija i fiksacija falangiod 150.000 RSD
Lečenje preloma kostiju šake i prstijuod 150.000 RSD
Lečenje preloma lakta i podlakticeod 280.000 RSD
Lečenje preloma ključne kostiod 260.000 RSD
Artroskopija ramena, lakta ili skočnog zglobaod 260.000 RSD
Ligamentoplastikaod 380.000 RSD
Lečenje luksacije akromioklavikularnog zglobaod 260.000 RSD
Stabilizacija ramena (Bankart)od 260.000 RSD
Vertebroplastikaod 380.000 RSD
Perkutana arbo diskus dekompresijaod 380.000 RSD
Lečenje hallux valgusaod 320.000 RSD
Lečenje preloma skočnog zgloba i stopalaod 260.000 RSD
Lečenje preloma skočnog zgloba – lateralni maleusod 260.000 RSD
Lečenje preloma potkoleniceod 320.000 RSD
Lečenje preloma butne kostiod 380.000 RSD
Osteotomija femura ili tibijeod 460.000 RSD
Lečenje pseudoartroze femura ili tibijeod 460.000 RSD
Eksplantacija proteze kuka sa postavljanjem cementnog spaceraod 460.000 RSD
Totalna proteza kukaod 770.000 RSD
Parcijalna proteza kukaod 650.000 RSD
Lečenje Ahilove tetiveod 180.000 RSD
Rekonstrukcija tetive kvadricepsaod 190.000 RSD
Rekonstrukcija ligamenta pateleod 320.000 RSD
Artroskopija kolena (meniscus ili debridman)od 200.000 RSD
Incizija, debridman, protočna drenažaod 65.000 RSD
Rekonstrukcija ulnarnog kolateralnog ligamenta180.000 RSD (approx. 1.500 EUR)
Reparacija ligamenta kolena i rekonstrukcija ekstenzornog aparata kolena529.000 RSD
Postavljanje ortoze za koleno20.000 RSD
Operacija Dipitrenove kontrakture180.000 RSD
Intraartikularna aplikacija leka6.000 RSD
Uklanjanje osteosintetskog materijala150.000 RSD
Uklanjanje osteosintetskog materijala u lokalnoj anesteziji94.000 RSD
Artroskopska operacija kolena sa rekonstrukciom350.000 RSD
Rekonstrukcija skafolunatnog ligamenta240.000 RSD
Fiksacija kosti zgloba250.000 RSD
Operacija karpal tunela u anesteziji135.000 RSD
Endoproteza kolena450.000 RSD
Fizikalna medicina
FIZIKALNA MEDICINA
Elektoterapija (jedna procedura)1.000 RSD
Elektoterapija (dve procedure)1.800 RSD
Elektoterapija (tri procedure)2.200 RSD
Elektroterapija paket 7 dolazaka (dve procedure)13.000 RSD
Kineziterapija jedan dolazak – 30 min    1.000 RSD
Kineziterapija jedan dolazak – 60 min    1.500 RSD
Kineziterapija paket 7 dolazaka7.000 RSD
Kinezitejping1.200 RSD
Fizikalna terapija jedan dolazak(kombinacija kineziterapije i elektroterapije)3.000 RSD
Fizikalna terapija paket 7 dolazaka (kombinacija kineziterapije i elektroterapije)18.000 RSD
Sportska medicina
PREGLEDI
Pregled lekara sportske medicine5.900 RSD
Kontrolni pregled lekara sportske medicine3.900 RSD
Intraartikularna aplikacija leka6.000 RSD
Pregled lekara specijaliste sportske medicine + Terapijski trenažni proces praćenja (mesec dana)25.000 RSD
Pregled lekara specijaliste sportske medicine + praćenje oporavka kod povreda (mesec dana)25.000 RSD
Trenažni proces, nakon PRPa i BMAC procedura (dva meseca)25.000 RSD
Priprema plana Ishrane zdravih i rekreativaca        8.900 RSD
Priprema plana Ishrane profesionalnih sportista          14.000 RSD
Suplementacija kod zdravih i rekreativaca        12.000 RSD
Suplementacija kod profesionalnih sportista        18.000 RSD
Trenažni proces i oporavak           10.000 RSD
Trenažni proces i oporavak stanja pre pretreniranosti           16.500 RSD
Trenažni proces i oporavak  stanja pretreniranosti         30.000 RSD
InBody test1.500 RSD
Aplikacija kineziotejping  trake        2.500 RSD
Radiološka dijagnostika
ULTRAZVUKCENA (din.)
Ultrazvuk štitaste žlezde / vrata6.000 RSD
Ultrazvuk abdomena6.000 RSD
Ultrazvuk abdomena i male karlice8.000 RSD
Ultrazvuk abdomena i male karlice noću (22 h – 7 h)10.000 RSD
Ultrazvuk abdomena, karlice i skrotuma (testisa)9.000 RSD
Ultrazvuk abdomena i skrotuma (testisa)8.000 RSD
Ultrazvuk skrotuma (testisa)6.000 RSD
Ultrazvuk abdomena sa dopplerom venae portae7.000 RSD
Ultrazvuk abdomena sa dopplerom renalnih arterija8.000 RSD
Ultrazvuk dojki6.000 RSD
Ultrazvuk mekih tkiva / mišića6.000 RSD
Ultrazvuk zgloba6.000 RSD
Ultrazvuk Ahilove tetive6.000 RSD
Ultrazvuk kukova kod dece6.000 RSD
Ultrazvuk glave, kukova i urotrakta kod dece10.000 RSD
Doppler abdominalne aorte7.000 RSD
Doppler krvnih sudova vrata7.000 RSD
Doppler krvnih sudova obe ruke7.000 RSD
Doppler krvnih sudova obe noge7.000 RSD
Doppler paket (karotide, ruke, noge)15.000 RSD
Transkranijalni doppler (TCD)7.000 RSD
TCD + doppler krvnih sudova vrata11.200 RSD
MAGNETNA REZONANCA
Magnetna rezonanca glave (endokranijuma)15.500 RSD
Magnetna rezonanca glave (endokranijuma) sa kontrastom21.500 RSD
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom arterija glave bez kontrasta24.500 RSD
Magnetna rezonanca endokranijuma sa venografijom venskih sinusa glave bez kontrasta24.500 RSD
Magnetna rezonanca endokranijuma sa angiografijom i venografijom bez kontrasta36.000 RSD
Magnetna rezonanca orbita15.500 RSD
Magnetna rezonanca hipofize sa kontrastom21.000 RSD
Magnetna rezonanca temporalne kosti15.500 RSD
Magnetna rezonanca temporomandibularnog zgloba15.500 RSD
Magnetna rezonanca paranazalnih šupljina15.500 RSD
Magnetna rezonanca – angiografija vrata15.500 RSD
Magnetna rezonanca – venografija krvnih sudova vrata bez kontrasta15.500 RSD
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata – meka tkiva po regiji15.500 RSD
Magnetna rezonanca cervikalne kičme15.500 RSD
Magnetna rezonanca cervikalne kičme sa kontrastom21.500 RSD
Magnetna rezonanca cervikalne kičme i pleksusa brahijalisa20.000 RSD
Magnetna rezonanca torakalne kičme15.500 RSD
Magnetna rezonanca torakalne kičme sa kontrastom21.500 RSD
Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme15.500 RSD
Magnetna rezonanca ramena15.500 RSD
Magnetna rezonanca nadlaktice/podlaktice15.500 RSD
Magnetna rezonanca lakta15.500 RSD
Magnetna rezonanca ručnog zgloba15.500 RSD
Magnetna rezonanca šake15.500 RSD
Magnetna rezonanca kukova15.500 RSD
Magnetna rezonanca natkolenice/potkolenice15.500 RSD
Magnetna rezonanca kolena15.500 RSD
Magnetna rezonanca skočnog zgloba15.500 RSD
Magnetna rezonanca stopala15.500 RSD
Magnetna rezonanca pojedinačnih zglobova ili delova ekstremiteta15.500 RSD
Magnetna rezonanca grudnog koša15.500 RSD
Magnetna rezonanca dojki20.000 RSD
Magnetna rezonanca abdomena bez kontrasta15.500 RSD
Magnetna rezonanca abdomena sa kontrastom21.500 RSD
Magnetna rezonanca abdomena i MRCP25.500 RSD
Magnetna rezonanca abdomena i MRCP sa kontrastom31.500 RSD
Magnetna rezonanca abdomena i karlice bez kontrasta26.000 RSD
Magnetna rezonanca abdomena i karlice sa kontrastom31.500 RSD
Magnetna rezonanca male karlice15.500 RSD
Magnetna rezonanca – enterografija30.000 RSD
Magnetna rezonanca – kolonografija34.000 RSD
Magnetna rezonanca prostate sa kontrastom (multiparametrijski)23.000 RSD
Magnetna rezonanca – urografija15.500 RSD
Magnetna rezonanca celog tela (glava, meka tkiva vrata, cela kičma, abdomen, karlica i jedan zglob)60.000 RSD
Magnetna rezonanca lumbosakralne kičme sa kontrastom21.500 RSD
Magnetna rezonanca  cele kičme40.000,00
Magnetna rezonanca srca sa kontrastom44.000,00
Magnetna rezonanca endokranijuma kod dece15.500,00
Holangiopankreatografija magnetnom rezonancom MRCP9.500,00
Magnetna rezonanca sakroilijačnih zglobova15.500,00
Anestezija prilikom izvođenja MRI20.000,00
Magnetna rezonanca fetusa20.000 RSD
Kontrastno sredstvo6.000 RSD
Kontrastno sredstvo Primovist25.000 RSD
Analgosedacija10.000 RSD
Izrada filma na zahtev1.000 RSD
Rendgen
Rendgen šake4.200 RSD
Rendgen glave4.200 RSD
Rendgen mastoida4.200 RSD
Rendgen sinusa4.000 RSD
Rendgen nosne kosti4.200 RSD
Rendgen atlantookcipitalnog zgloba4.200 RSD
Rendgen temporomandibularnog zgloba4.200 RSD
Rendgen Sella Turcica4.200 RSD
Rendgen cervikalnog dela kičme4.200 RSD
Rendgen torakalnog dela kičme4.200 RSD
Rendgen lumbalnog dela kičme4.200 RSD
Rendgen kičmenog stuba11.500 RSD
Rendgen trtične kosti4.200 RSD
Rendgen pluća i srca4.200 RSD
Rendgen hemitoraksa4.200 RSD
Rendgen abdomena / karlice4.200 RSD
Rendgen ramena4.000 RSD
Rendgen lakta4.000 RSD
Rendgen ručnog zgloba4.000 RSD
Rendgen nadlaktice / podlaktice4.000 RSD
Rendgen sakroilijačnih zglobova4.200 RSD
Rendgen sakrokokcigealne regije4.200 RSD
Rendgen kukova4.200 RSD
Rendgen kolena (jednog)4.000 RSD
Rendgen skočnog zgloba4.000 RSD
Rendgen stopala (jednog)4.200 RSD
Rendgen natkolenice / potkolenice4.200 RSD
Rendgen oba kolena u oba pravca5.500 RSD
Rendgen aksijalni snimak kolena4.200 RSD
Rendgen oba stopala u oba pravca6.000 RSD
Rendgen obe šake / oba ručna zgloba / obe potkolenice / obe podlaktice6.000 RSD
Rendgen onkološki komplet od 11 snimaka14.000 RSD
Prebacivanje rendgen snimka na film700 RSD
MSCT Skener
MSCT nadlaktice bez kontrasta12.000 RSD
MSCT nadlaktice sa kontrastom15.000 RSD
MSCT potkolenica bez kontrasta12.000 RSD
MSCT potkolenica sa kontrastom15.000 RSD
MSCT kukova ili karlice bez kontrasta12.000 RSD
MSCT kukova ili karlice sa kontrastom15.000 RSD
MSCT šaka ili stopala bez kontrasta12.000 RSD
MSCT male karlice bez kontrasta12.000 RSD
MSCT male karlice sa kontrastom15.000 RSD
MSCT šaka ili stopala sa kontrastom15.000 RSD
MSCT abdomena i male karlice bez kontrasta22.000 RSD
MSCT abdomena i male karlice sa kontrastom25.000 RSD
MSCT toraks, abdomen i mala karlica bez kontrasta34.000 RSD
MSCT toraks, abdomen i mala karlica sa kontrastom37.000 RSD
MSCT zgloba (ručnog ili skočnog) bez kontrasta12.000 RSD
MSCT kolonoskopija34.000 RSD
MSCT vratne kičme bez kontrasta12.000 RSD
MSCT torakalne kičme bez kontrasta12.000 RSD
MSCT zgloba (ručnog ili skočnog) sa kontrastom15.000 RSD
MSCT vratne kičme sa kontrastom15.000 RSD
MSCT glava (endokranijuma) sa kontrastom15.000 RSD
MSCT orbite bez kontrasta12.000 RSD
MSCT orbite sa kontrastom15.000 RSD
MSCT temporalne kosti bez kontrasta12.000 RSD
MSCT temporalne kosti sa kontrastom15.000 RSD
MSCT temporomandibularnih zglobova bez kontrasta12.000 RSD
MSCT temporomandibularnih zglobova sa kontrastom15.000 RSD
MSCT kostiju lica i sinusa bez kontrasta12.000 RSD
MSCT kostiju lica i sinusa sa kontrastom15.000 RSD
MSCT vrata bez kontrasta12.000 RSD
MSCT vrata sa kontrastom15.000 RSD
MSCT grudnog koša bez kontrasta12.000 RSD
MSCT grudnog koša sa kontrastom15.000 RSD
MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) bez kontrasta12.000 RSD
MSCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom15.000 RSD
MSCT male karlice bez kontrasta12.000 RSD
MSCT male karlice sa kontrastom15.000 RSD
MSCT kolena ili ramena bez kontrasta12.000 RSD
MSCT kolena ili ramena sa kontrastom15.000 RSD
MSCT torakalne kičme sa kontrastom15.000 RSD
MSCT lumbalne kičme bez kontrasta12.000 RSD
MSCT lumbalne kičme sa kontrastom15.000 RSD
MSCT angiografija glave16.500 RSD
MSCT angiografija vrata16.500 RSD
MSCT angiografija grudnog koša16.500 RSD
MSCT pulmoangiografija16.500 RSD
MSCT angiografija abdomena17.500 RSD
MSCT angiografija male karlice16.500 RSD
MSCT angiografija donjih ekstremiteta16.500 RSD
MSCT angiografija sa flebografijom30.000 RSD
MSCT angiografija 2 segmenta24.000 RSD
MSCT angiografija 3 segmenta30.000 RSD
MSCT angiografija 4 segmenta36.000 RSD
MSCT angiografija 5 segmenata42.000 RSD
MSCT angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta26.000 RSD
MSCT aortografija (torakalna i abdominalna aorta)21.000 RSD
MSCT bronhoskopija26.000 RSD
MSCT urografija25.000 RSD
MSCT glava, vrat, grudni koš, abdomen i mala karlica bez kontrasta55.000 RSD
MSCT vrat, grudni koš, abdomen i mala karlica bez kontrasta44.000 RSD
MSCT glave i vrata bez kontrasta22.000 RSD
MSCT glave i vrata sa kontrastom25.000 RSD
MSCT vrata i grudnog koša bez kontrasta22.000 RSD
MSCT vrata i grudnog koša sa kontrastom25.000 RSD
MSCT glave i grudnog koša bez kontrasta22.000 RSD
MSCT glave i grudnog koša sa kontrastom25.000 RSD
MSCT urotrakta18.000 RSD
Ostale usluge
Drugo mišljenje specijaliste (ukoliko lekar proceni da je snimak koji je urađen u drugoj ordinaciji zadovoljavajućeg kvaliteta)10.000 RSD
Endoskopska dijagnostika
PREGLEDICENA (din.)
Gastroskopija u lokalnoj anesteziji12.000 RSD
Gastroskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji24.000 RSD
Kolonoskopija u lokalnoj anesteziji16.000 RSD
Kolonoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji27.000 RSD
Kolonoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji sa polipektomijom32.000 RSD
Gastroskopija i kolonoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji40.000 RSD
Gastroskopija i kolonoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji sa polipektomijom45.000 RSD
Endoskopski ultrazvuk u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji168.000 RSD
Endoskopski ultrazvuk u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji sa biopsijom pankreasa210.000 RSD
Bronhoskopija25.000 RSD
astroskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji - Prof. dr Dino Tarabar28.000 RSD
Kolonoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji - Prof. dr Dino Tarabar39.000 RSD
Kolonoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji sa polipektomijom - Prof. dr Dino Taraba44.000 RSD
Gastroskopija i kolonoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji - Prof. dr Dino Tarabar46.000 RSD
Cistoskopija u lokalnoj anesteziji20.000 RSD
Cistoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji26.000 RSD
Renoskopija u kratkotrajnoj intravenskoj anesteziji36.000 RSD
Endoskopska Retrogradna Holengiopankreatografija ERCP300.000 RSD
Laboratorija
Krvna slika i markeri inflamacijeCENA (din.)
Sedimentacija eritrocita360 RSD
Prokalcitonin2.850 RSD
CRP950 RSD
Retikulociti280 RSD
Krvna slika sa leukocitarnom formulom480 RSD
Koagulacija
Lupus antikoagulans2.550 RSD
Von-Willebrandov faktor – aktivnost2.900 RSD
Von-Willebrandov faktor – antigen2.900 RSD
APCR (rezistencija na aktivisani protein C)2.500 RSD
Protein S3.500 RSD
Protein C3.500 RSD
Antitrombin III2.300 RSD
Vreme koagulacije430 RSD
Vreme krvarenja430 RSD
Anti Xa-aktivnost1.900 RSD
D-Dimer2.140 RSD
Trombinsko vreme430 RSD
aPTT430 RSD
Protrombinsko vreme430 RSD
Faktor 13 (F13)3.500 RSD
Stečene trombofilije23.000 RSD
Urođene trombofilije16.000 RSD
Krvna grupa
Coombsov test1.500 RSD
Krvna grupa i Rh faktor1.900 RSD
Biohemija
Cink950 RSD
Litijum860 RSD
Bakar860 RSD
Homocistein2.300 RSD
LP (a)800 RSD
Apo A-I760 RSD
Trigliceridi340 RSD
LDL holesterol340 RSD
HDL holesterol340 RSD
Holesterol340 RSD
Bilirubin direktni340 RSD
Bilirubin ukupni340 RSD
Albumin340 RSD
Ukupni proteini340 RSD
Mokraćna kiselina340 RSD
Kreatinin340 RSD
Oksidoreduktivni status2.300 RSD
Omega 3 / Omega 6 masne kiseline7.000 RSD
Melatonin7.000 RSD
Koenzim Q104.000 RSD
Žučne kiseline1.600 RSD
Lipidni status1.000 RSD
Glikoza - kapilarno200 RSD
Gasne analize2.200 RSD
Selen3.000 RSD
Enzimi
Holinesteraza480 RSD
Lipaza530 RSD
Pankreasna amilaza520 RSD
Alfa amilaza ukupna580 RSD
Kisela fosfataza prostatična (prostatična ACP)430 RSD
Kisela fosfataza (ACP)340 RSD
LDH340 RSD
Gama GT340 RSD
Angiontenzin konvertujući enzim (ACE)1.500 RSD
Alkalna fosfataza (ALP)340 RSD
ALT (SGPT)340 RSD
AST (SGOT)340 RSD
Elektroliti
Magnezijum340 RSD
Neorganski fosfor340 RSD
Kalcijum jonizovani430 RSD
Kalcijum ukupni340 RSD
Bikarbonati340 RSD
Hloridi340 RSD
Kalijum340 RSD
Natrijum340 RSD
Dijabetes
Insulin1.300 RSD
C-peptid1.300 RSD
OGTT sa 50 g glukoze1.900 RSD
Insulinska rezistencija (HOMA Index)2.100 RSD
OGTT sa 75, 100 g glukoze2.900 RSD
OGTT sa 75, 100 g glukoze + insulin6.100 RSD
Fruktozamin1.900 RSD
HbA1c1.150 RSD
Glukoza340 RSD
Insulinska At1.500 RSD
ICA At4.000 RSD
GAD At2.500 RSD
Anemija
Folna kiselina1.200 RSD
Vitamin B122.000 RSD
Feritin1.050 RSD
Saturacija transferina1.150 RSD
Transferin1.150 RSD
UIBC340 RSD
TIBC340 RSD
Gvožđe340 RSD
Ceruloplazmin1.200 RSD
Eritropoetin2.100 RSD
Srčani markeri
NT-Pro BNP3.500 RSD
Pro BNP3.500 RSD
BNP3.450 RSD
Troponin T1.700 RSD
Troponin I1.700 RSD
CK-MB600 RSD
CK600 RSD
Prenatalna dijagnostika
Double test (Free beta HCG, PAPP)2.700 RSD
Triple test (Beta HCG, AFP, free E3)3.600 RSD
Quadruple test5.400 RSD
Skrining za preeklampsiju13.000 RSD
Kariotip iz periferne krvi10.000 RSD
Hormoni
TATI3.500 RSD
PAPPA1.500 RSD
Leptin170 RSD
Oksitocin5.900 RSD
IGFBP31.700 RSD
IGF-I (somatomedin c)1.700 RSD
Hormon rasta (HGH)1.200 RSD
Serotonin4.900 RSD
Normetanefrin u plazmi4.600 RSD
Dopamin u plazmi1.900 RSD
Noradrenalin u plazmi1.600 RSD
Adrenalin u plazmi1.500 RSD
Renin2.200 RSD
Kortizol1.100 RSD
ADH (vazopresin)4.000 RSD
Aldosteron1.500 RSD
ACTH1.200 RSD
Inhibin A3.500 RSD
17-OH progesteron1.600 RSD
DHEA-S1.200 RSD
DHEA2.400 RSD
Androstendion1.600 RSD
SHBG1.200 RSD
Dihidrotestosteron2.500 RSD
Slobodni testosteron (free testosteron)1.200 RSD
Testosteron900 RSD
Progesteron900 RSD
Prolaktin900 RSD
LH900 RSD
FSH900 RSD
Estradiol E2900 RSD
Beta HCG1.100 RSD
Anti-Mullerian hormon2.300 RSD
PTH1.200 RSD
Kalcitonin1.900 RSD
Tireoglobulin1.200 RSD
TSH receptorska antitela (TRAB)2.100 RSD
Anti-TG1.200 RSD
Anti-TPO1.500 RSD
fT4800 RSD
fT3800 RSD
TSH800 RSD
T4800 RSD
T3800 RSD
Tumorski markeri
Timidin-kinaza2.180 RSD
HER2 Rc3.460 RSD
IL 85.000 RSD
5HIAA iz urina1.400 RSD
TPA3.300 RSD
Protein S1003.600 RSD
fPSA1.150 RSD
PSA1.150 RSD
NSE1.400 RSD
HE42.650 RSD
Hromogranin A3.600 RSD
CYFRA 21-11.900 RSD
CEA1.100 RSD
CA 72-41.900 RSD
CA 503.400 RSD
CA 1251.900 RSD
Beta 2 mikroglobulin1.300 RSD
AFP1.100 RSD
CA 19-91.900 RSD
Vitamini
Vitamin E2.900 RSD
Vitamin B63.200 RSD
Vitamin D2.300 RSD
Vitamin A2.900 RSD
25OHD2/D3 Vit5.500 RSD
Imunologija
Antispermatozoidna At1.900 RSD
Antifosfolipidna IgG At1.900 RSD
Antifosfolipidna IgM At1.900 RSD
Antikardiolipinska IgG At (ACA)1.900 RSD
Antikardiolipinska IgM At (ACA)1.700 RSD
Antitransglutaminska IgG At1.700 RSD
Antitransglutaminska IgA At2.100 RSD
Antiglijadinska IgG At2.100 RSD
Antiglijadinska IgA At1.500 RSD
ANCA-c (anti PR3)1.500 RSD
ANCA-p (anti MPO)1.500 RSD
Antiparijetalna At (APA)1.900 RSD
C1 q imunokompleksi1.300 RSD
Antimitohondrijalna At-AMA1.300 RSD
ANTI ds-DNA At1.500 RSD
ANA(ENA) profil 15 At1.300 RSD
ANA HEP-2 (antinuklearna At HEP-2)1.300 RSD
ANA (antinuklearna At)2.000 RSD
Antiglatkomišićna antitela (ASMA)900 RSD
C4 komplement800 RSD
C3 komplement800 RSD
Interleukin 63.500 RSD
Imunoglobulin M (IgM)800 RSD
Imunoglobulin E (IgE)1.100 RSD
Imunoglobulin G (IgG)800 RSD
Imunoglobulin A (IgA)800 RSD
Krioglobulini
Ig G subklase (1,2,3,4)5.000 RSD
Sm At1.600 RSD
RF850 RSD
Waaler-Rose1.000 RSD
Reuma faktor900 RSD
ASTO900 RSD
Anti CCP at1.900 RSD
Antiovarijalna At1.900 RSD
BETA 2 glikoprotein IgG1.500 RSD
BETA 2 glikoprotein IgM1.500 RSD
Imunokompleksi PeG1.000 RSD
Osteoporoza
Osteokalcin1.200 RSD
Beta cross laps1.900 RSD
Urin
5 HIAA, HVA, VMA (HPLC)5.200 RSD
Porfirin (HPLC)5.100 RSD
Dopamin (HPLC)3.400 RSD
Noradrenalin (HPLC)3.400 RSD
Adrenalin (HPLC)3.400 RSD
Metanefrin (HPLC)5.200 RSD
Serotonin (HPLC)4.800 RSD
Kateholamini (HPLC)4.200 RSD
Test na narkotike 54.200 RSD
Test na narkotike 103.700 RSD
Bence Jones proteini1.100 RSD
Bakar u 24 h urinu3.100 RSD
Magnezijum u 24 h urinu400 RSD
Fosfat u 24 h urinu450 RSD
Fosfat iz porcije urina350 RSD
Kalcijum u 24 h urinu400 RSD
Kalcijum iz porcije urina350 RSD
Odnos protein-kreatinin580 RSD
Pankreasna amilaza iz porcije urina600 RSD
Mokraćna kiselina u 24 h urinu700 RSD
Mokraćna kiselina iz porcije urina650 RSD
Proteini u 24 h urinu750 RSD
Proteini iz porcije urina500 RSD
Klirens kreatinina650 RSD
Kreatini u 24 h urinu650 RSD
Kreatini iz porcije urina550 RSD
Klirens uree750 RSD
Urea u 24 h urinu (mikroalbumin)750 RSD
Urea iz porcije urina500 RSD
Albumin u 24 h urinu950 RSD
Albumin iz porcije urina950 RSD
Alfa amilaza u 24 h urinu400 RSD
Alfa amilaza iz porcije urina550 RSD
Osmolalitet urina850 RSD
Pregled urina500 RSD
Feces
Pankreasna elastaza 13.160 RSD
Helicobacter Pylory antigen1.230 RSD
F-Kalprotektin3.850 RSD
Test na okultno krvarenje600 RSD
Svarljivost1.000 RSD
Mikrobiologija
Bris kože800 RSD
Bris rane800 RSD
Bris uha800 RSD
Bris oka800 RSD
Bris jezika500 RSD
Bris usne duplje500 RSD
Bris nosa – mikološki500 RSD
Bris nosa – bakteriološki500 RSD
Bris grla – mikološki500 RSD
Bris grla – bakteriološki500 RSD
Urinokultura500 RSD
Bris kavuma uterusa – aerobni1.000 RSD
Bris kavuma uterusa – anaerobni1.500 RSD
Bronhoaspirat800 RSD
Bris uretre1.000 RSD
Bris prepucijuma1.000 RSD
Bris vulve (bak/mik.)650 RSD
Perianalni otisak450 RSD
Bris glansa1.000 RSD
Direktni preparat na bakterijsku vaginozu800 RSD
PCR
HPV screening – 14 genotipova PCR6.000 RSD
HPV – 28 genotipova PCR9.000 RSD
HPV micro – 41 genotip PCR10.000 RSD
Virusološka serologija
HIV COMBO Ag+At1.500 RSD
HCV ukupna antitela (Hepatitis C)1.500 RSD
HbS Ag1.450 RSD
VDRL-Syphilis1.000 RSD
Parvo B19 IgM1.500 RSD
Parvo B19 IgG1.500 RSD
Covid Ig M At2.300 RSD
Covid Ig G At2.200 RSD
Varicela Zoster Ig M1.500 RSD
Varicela Zoster Ig G1.500 RSD
TPHA-Treponema Pallidum Antitela1.000 RSD
Ostale usluge
Uzimanje brisa360 RSD
Vađenje krvi350 RSD
Regenerativna medicina
REGENERATIVNA MEDICINA
Instilacija leka-zglobod 6.000 RSD
Instilacija hijaluronaod 16.000 RSD
Periartikularna infiltracija Kortiko S (meko tkivo)od 6.000 RSD
PRP mekih tkivaod 48.000 RSD
PRP zglobaod 60.000 RSD
PRP dva zglobaod 75.000 RSD
PRP kičmeod 60.000 RSD
PRP kukaod 75.000 RSD
PRP oba kukaod 108.000 RSD
PRP sakroilijačnih zglobova108.000 RSD
PRP lica59.000 RSD
PRP lica vrata i dekoltea82.000 RSD
PRP ureteralnog sfinktera 77.000 RSD
Lečenje bola u leđima PRPod 72.000 RSD
Intraartikularna injekcija zglobova BMACCena na upit
BMAC ureteralnog sfinktera Cena na upit
Autologni transfer BMAC 1Cena na upit
Lečenje hronične rane - PRPod 96.000 RSD
PRP jajnika 1 150.000 RSD
PRP jajnika 2 130.000 RSD
Intraovarijalna aplikacija egzozoma 1354.000 RSD
Intraovarijalna aplikacija egzozoma 2330.000 RSD
PEP - pojačana endometrijalna prijamčivost150.000 RSD
Instalacija botulinskog toksina za nevoljne pokrete50.000 RSD
Plazmafereza596.000 RSD
Specijalne usluge
PREGLEDICENA (din.)
Plasiranje gastričnog pejsmejkeracena na upit
Plasiranje baklofenske pumpecena na upit
Plasiranje epiduralnog stimulatoracena na upit
THS – Total health screening120.000 RSD (approx. 1.000 EUR)
Segova1.737.000 RSD (approx. 14.720 EUR)
Segova NG1.737.000 RSD (approx. 14.720 EUR)
Sempre RBcena na upit