BioCell Hospital


Ginekološke usluge u BioCell Hospital čini čitav spektar procedura, od pripreme za začeće do porođaja: pregledi, lečenje steriliteta, vantelesna oplodnja, prenatalni skrining, vođenje trudnoće i porodilište. Uz pomoć klasične i laparoskopske hirurgije, leče se brojne ginekološke bolesti i stanja. 

Ginekološki pregledi

Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva
CENA 5.900 RSD
Specijalistički pregled prof. dr Aleksandra Ljubića
CENA 16.000
Specijalistički pregled prof. dr Jelena Dukanac
CENA 8.000
Ultrazvučni i manuelni pregled dojki prof. dr Nikola Antić
CENA 13.000
Ginekološki ultrazvučni pregled pregled dojki prof. dr Nikola Antić
CENA 13.000
Pregled supspecijaliste ginekologije i akušerstva
CENA 6.800 RSD
Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva – profesor univerziteta
CENA 8.000 RSD
Kontrolni pregled specijaliste ginekologije i akušerstva
CENA 3.900 RSD
Kontrolni pregled supspecijaliste ginekologije i akušerstva
CRAS NONUMMY
CENA 4.500 RSD
Kontrolni pregled specijaliste ginekologije i akušerstva – profesor univerziteta
CENA 4.900 RSD
Ginekološki pregled, kolposkopija i ultrazvuk
CENA 12.000 RSD
Ginekološki ultrazvučni pregled
CENA 6.000 RSD
Folikulometrija
CENA 4.500 RSD

Ginekološka hirurgija

Laparotomija operativna
CENA od 430.000 RSD
Laparoskopija – operativna
CENA 190.000 RSD
Laparoskopija operativna prof. dr Nikola Antić 
CENA od 300.000 RSD
Elektrofiziološko snimanje u ginekologiji i akušerstvu – kardiotokografija
CENA 2.800 RSD
Histopatološki materijal
CENA 4.500 RSD
Biopsija vagine
CENA 18.000 RSD
Polipektomija – lokalna anestezija
CENA 18.000 RSD
Biopsija grlića materice – lokalna anestezija
CENA 12.000 RSD
Vaginoplastika
CENA 150.000 RSD
Prekid trudnoće – opšta anestezija
CENA 45.000 RSD
Dilatacija grlića materice
CENA 19.000 RSD
Incizija Bartolonijeve žlezde u lokalnoj anasteziji
CENA 18.000 RSD
Laparoskopska histerektomija sa obostranom adneksektomijom
CENA od 330.000 RSD
Histeroskopska miomektomija
CENA od 110.000 RSD
Histeroskopija operativna (polip, septum)
CENA od 80.000 RSD
Histeroskopija - dijagnostička
CENA 60.000 RSD
Himenektomija
CENA 28.000 RSD
Konizacija grlića materice – opšta anestezija
CENA 78.000 RSD
Biopsija grlića materice – opšta anestezija
CENA 38.000 RSD
Biopsija horiona u blizanačkoj trudnoći – druga beba
CENA 38.000 RSD
Biopsija horiona – CVS
CENA 43.000 RSD
Biopsija horiona PCR + pun kariotip
CENA 51.000 RSD
Uzimanje uzoraka (CVS, AC, KORDOCENTEZA)
CENA 20.000 RSD
Skidanje serklaža u lokalnoj anesteziji
CENA 12.000 RSD
Serklaž
CENA 41.000 RSD
Embrioredukcija
CENA 110.000 RSD
Kordocenteza – CC
CENA 68.000 RSD
Polipektomija – opšta anestezija
CENA 38.000 RSD
Aplikacija/uklanjanje spirale
CENA 6.800 RSD
Aplikacija hormonske spirale
CENA 20.000 RSD
Inseminacija
CENA 45.000 RSD
HyCoSy
CENA 28.000 RSD
Endometrijalna prijemčivost - ERA Test
CENA 120.000 RSD
Amniocenteza - AC
CENA 45.000 RSD
Amniocenteza PCR + pun kariotip
CENA 55.000 RSD
Amniocenteza u blizanačkoj trudnoći - II beba
CENA 35.000 RSD
Uklanjanje kondiloma – manja regija
CENA od 24.000 RSD
Uklanjanje kondiloma veća regija
CENA od 32.000 RSD
Punkcija ciste
CENA 35.000 RSD
LOOP ekcizija u analgosedaciji
CENA 55.000 RSD
LOOP ekcizija u opštoj anesteziji
CENA 65.000 RSD
Instrumentalna revizija
CENA 45.000 RSD
Eksplorativna kiretaža
CENA 40.000 RSD

Vođenje trudnoće

Prekid trudnoće vakuum aspiracijom
CENA 45.000 RSD
Konzilijum za fetalne bolesti
CENA 50.000 RSD
Amniocenteza u blizanačkoj trudnoći – druga beba
CENA 35.000 RSD
Amniocenteza – AC
CENA 45.000 RSD
Double test - paket (iunekološki ultrazvučni pregled i laboratorijske analize)
CENA 6.500 RSD
Ekspertski UZ sa fetalnom ehokadiografijom prof. dr Jelena Dukanac
CENA 13.000 RSD
Fetalna ehokardiografija prof. dr Ida Jovanović
CENA 12.000 RSD
CTG
CENA 4.000 RSD

Porodilište

Porođaj
Klasičan porođaj prirodnim putem – prof. dr Aleksandar Ljubić
CENA 380.000 RSD
Klasičan porođaj prirodnim putem
CENA 290.000 RSD
Klasičan porođaj prirodnim putem – blizanci – prof. dr Aleksandar Ljubić
CENA 450.000 RSD
Klasičan porođaj prirodnim putem – blizanci
CENA 340.000 RSD
Prisustvo oca na porođaju
CENA 0 RSD
Carski rez – Sectio caesarea – prof. dr Aleksandar Ljubić
CENA 450.000 RSD
Carski rez – Sectio caesarea
CENA 330.000 RSD
Carski rez – blizanci (Sectio caesarea – gemelli) – prof. dr Aleksandar Ljubić
CENA 520.000 RSD
Carski rez – blizanci (Sectio caesarea – gemelli)
CENA 375.000 RSD
Dodatak za bioporođaj
CENA 120.000 RSD

Ostale usluge

Bolnički dan za porodilju sa negom bebe
CENA 32.000 RSD
Bolnički dan – intenzivna nega
CENA38.000 RSD
Bolnički dan
CENA 28.000 RSD