BioCell Hospital


Hirurgija u BioCell Hospital obuhvata opštu hirurgiju, abdominalnu, barijatrijsku i urološku hirurgiju, hirurgiju kila, kao i dijagnostičke procedure. Pored klasične hirurgije, kod nas je dostupna i minimalno invazivna hirurgija koja, uz gotovo nevidljive ožiljke, značajno smanjuje postoperativni bol i vreme oporavka.

OPŠTA HIRURGIJA

Abdominalna hirurgija

Urgentna hirurgija

Ileus
CENA od 210.000 RSD
Akutni abdomen – eksploracija
CENA od 180.000 RSD
Akutna holecistektomija
CENA 210.000 RSD
Apendektomija laparoskopska
CENA od 190.000 RSD
Apendektomija
CENA od 170.000 RSD

Hirurgija kila

Operacija ingvinalne hernije
CENA od 150.000 RSD
Operacija femoralne hernije
CENA od 160.000 RSD
Operacija umbilikalne hernije
CENA od 160.000 RSD
Operacija ventralne hernije
CENA od 180.000 RSD

Dijagnostičke procedure

Laparoskopske biopsije
CENA od 120.000 RSD

OSTALE USLUGE

Bolnički dan – intenzivna nega
CENA 38.000 RSD
Bolnički dan
CENA 28.000 RSD
Intraoperativno spašavanje krvi – Cell saver
CENA 42.000 RSD