BioCell Hospital


Interna medicina se bavi prevencijom, dijagnostikom i nehirurškim lečenjem bolesti i stanja različitih pojedinačnih unutrašnjih organa i tkiva, ali i sistemskih bolesti više organa i tkiva, kod odraslih osoba. 

Pregledi

Specijalistički pregled – internista
CENA 5.900 RSD
Kontrolni supspecijalistički pregled
CENA 4.500 RSD

Kardiologija 

Supspecijalistički prvi pregled – kardiolog
CENA 6.800 RSD
Ultrazvuk srca sa color dopplerom
CENA 6.600 RSD
Holter krvnog pritiska 24 h
CENA 7.800 RSD
Holter EKG 24 h
CENA 8.800 RSD
Pregled kardiologa sa EKG-om
CENA 7.600 RSD

Pulmologija

Supspecijalistički prvi pregled – pulmolog
CENA 6.800 RSD
Pregled pulmologa sa spirometrijom
CENA 7.600 RSD
Spirometrija sa tumačenjem lekara
CENA 2.500 RSD
Spirometrija
CENA 1.500 RSD

Gastroenterologija

Supspecijalistički prvi pregled - gastroenterolog
CENA 6.800 RSD
Supspecijalistički pregled gastroenterologa - Prof. Dr Dino Tarabar
CENA 12.000 RSD
Kontrolni pregled gastroenterologa - Prof.dr Dino Tarabar
CENA 6.000 RSD

Endokrinologija

Hematologija

Supspecijalistički prvi pregled – endokrinolog
CENA 6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – hematolog
CENA 6.800 RSD

Reumatologija

Supspecijalistički prvi pregled – reumatolog
CENA 6.800 RSD

Onkologija

Medikalna onkologija
Transfuzija komponenti krvi – jedna (bez cene krvi)
CENA 15.000 RSD
Transfuzija komponenti krvi – dve (bez cene krvi)
CENA 28.000 RSD
Pleuralna punkcija
CENA 12.000 RSD
Abdominalna punkcija (paracenteza)
CENA 12.000 RSD
Biopsija karlične kosti u intravenskoj anesteziji
CENA 45.000 RSD
Biopsija karlične kosti u lokalnoj anesteziji
CENA 34.000 RSD
Sternalna punkcija bez citološkog pregleda kostne srži
CENA 32.000 RSD
Intramuskularna injekcija simptomatske terapije (Filgrastim, analgetik, antibiotici)
CENA 1.500 RSD
Infuzija simptomatske terapije (Fe, bisfosfonati, kortikosteroidi, antibiotici)
CENA 6.000 RSD
Određivanje specifične onkološke medikamentozne terapije pred primenu
CENA 6.800 RSD
Određivanje simptomatske i suportivne terapije pred primenu
CENA 6.800 RSD
Intravenska specifična onkološka terapija kratka
CENA 16.000 RSD
Intravenska infuziona specifična onkološka terapija složena
CENA 20.000 RSD
Intravenska infuziona specifična onkološka terapija – složena
CENA 20.000 RSD
Intravenska specifična onkološka terapija – kratka
CENA 16.000 RSD
Određivanje simptomatske i suportivne terapije pred primenu
CENA 6.800 RSD
Određivanje specifične onkološke medikamentozne terapije pred primenu
CENA 6.800 RSD
Davanje s.c.injekcije Zoladex 3,6 mg
CENA 16.000 RSD
Subkutana injekcija simptomatske terapije
CENA 1.500 RSD
Trebovanje krvi za potrebe operativnog programa i interreakcija
CENA 6.000 RSD
Terapijska transfuzija krvi – jedna doza
CENA 4.000 RSD
Davanje s.c.injekcije Prolia
CENA 24.000 RSD

Terapija

Infuzija simptomatske terapije (Fe, bisfosfonati, kortikosteroidi, antibiotici)
CENA 6.000 RSD
Intramuskularna injekcija simptomatske terapije (Filgrastim, analgetik, antibiotici)
CENA 1.500 RSD
Davanje vakcine
CENA 1.500 RSD
Subkutana injekcija simptomatske terapije
CENA 1.500 RSD
Intravensko davanje Longacefa 1gr
CENA 2.500 RSD
Intravensko davanje Longacefa 2gr
CENA 3.000 RSD
Intramuskularno davanje Longacefa 2gr
CENA 2.000 RSD
Vitaminska infuzija sa hip anti oksidan
CENA 9.900 RSD
Inhalaciona terapija
CENA 2.000 RSD
Vakcina protiv sezonskog gripa sa uslugom davanja
CENA 2.800 RSD
Terapijska transfuzija krvi - jedna doza
CENA 4.000 RSD
Davanje humanih albumina
CENA 6.000 RSD

Transfuzija

Transfuzija komponenti krvi jedna (bez cene krvi)
CENA 15.000 RSD
Transfuzija komponenti krvi dve (bez cene krvi)
CENA 28.000 RSD