BioCell Hospital


BioCell Hospital nudi širok spektar laboratorijskih usluga, a najsavremenija oprema i stručni tim pacijentima garantuju brzinu i pouzdanost rezultata.

Krvna slika i markeri inflamacije

Koagulacija

Krvna grupa

Coombsov test
CENA 1.500 RSD
Krvna grupa i Rh faktor
CENA 1.900 RSD

Biohemija

Enzimi

Elektroliti

Dijabetes

Anemija

Srčani markeri

NT-Pro BNP
CENA 3.500 RSD
Pro BNP
CENA 3.500 RSD
BNP
CENA 3.450 RSD
Troponin T
CENA 1.700 RSD
Troponin I
CENA 1.700 RSD
CK-MB
CENA 600 RSD
CK
CENA 600 RSD

Prenatalna dijagnostika

Double test (Free beta HCG, PAPP)
CENA 2.700 RSD
Triple test (Beta HCG, AFP, free E3)
CENA 3.600 RSD
Quadruple test
CENA 5.400 RSD
Kariotip iz periferne krvi
CENA 10.000 RSD
Skrining za preeklampsiju
CENA 13.000 RSD

Hormoni

Tumorski markeri

Vitamini

Imunologija

Osteoporoza

Osteokalcin
CENA 1.200 RSD
Beta cross laps
CENA 1.900 RSD

Urin