Prof. dr sci. med. Aleksandar Ljubić

Specijalista ginekologije i akušerstva


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Džihan Abazović

Specijalista urgentne medicine


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com


Prof. dr sci med Dušan Marić

Specijalista ortopedije i dečije hirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Dr PREDRAG GUŠIĆ, MBA

Direktor bolnice

 


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Prof. dr sci. med Ida Jovanović

Pomoćnik direktora - načelnik pedijatrije

Specijalista pedijatar - kardiolog


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

GINEKOLOGIJA

BioCell Hospital

Dr sci. med. Aleksandar Ćetković

Načelnik ginekologije i akušerstva

Specijalista ginekologije i akušerstva, uža specijalnost onkologija


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Milica Ilić

Specijalista ginekologije i akušerstva


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Dušica Petrović

Klinički embriolog


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com


Jovana Timilijić

Klinički embriolog


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

PEDIJATRIJA

BioCell Hospital

Spec. dr med. Tatjana Todorović Grujić

Specijalista pedijatrije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Tatjana Nikolić

Specijalista pedijatrije, uža specijalnost neonatologija


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Nataša Dragutinović

Specijalista pedijatrije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Jelena Sanković

Specijalista pedijatrije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

RADIOLOGIJA

BioCell Hospital

Spec. dr med. Milica Đurđić

Načelnik radiologije

Specijalista radiologije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Vladimir Ćurčić

Specijalista radiologije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Tomislav Stavrić

Specijalista radiologije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Aleksandra Jarić

Specijalista radiologije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Jovana Tončev

Specijalista radiologije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Ivana Šešić

Specijalista radiologije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Spec.dr med. Slobodan Gazikalović

Specijalista dečije radiologije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


INTERNA MEDICINA

BioCell Hospital

Prof. dr sci. med. Dino Tarabar

Specijalista interne medicine, uža specijalnost gastroenterolog


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Prim. Mr. sci. med. Ljiljana Tomašić

Specijalista interne medicine, uža specijalnost onkolog


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Tatjana Lutovac-Krunić

Specijalista interne medicine, uža specijalnost pulmolog


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Dr sci. med. Gordana Krljanac

Specijalista interne medicine, uža specijalnost kardiologija


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Boris Džudović

Specijalista interne medicine


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

HIRURGIJA

BioCell Hospital

Spec. dr med. Milan Babić

Načelnik hirurgije

Specijalista opšte hirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Aleksandar Janićijević

Specijalista neurohirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Ass. mr sci. med. Slobodan Todorović

Specijalista opšte hirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Rastko Baćević

Specijalista opšte hirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Luka Babić

Specijalista kardiohirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Slobodan Džudović

Specijalista dečje hirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

ORTOPEDIJA

BioCell Hospital

Spec. dr med. Tomislav Palibrk

Specijalista ortopedije sa traumatologijom


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Spec. dr med. Vladimir Harhaji

Specijalista ortopedije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


ANESTEZIOLOGIJA

BioCell Hospital

Spec. dr med. Duška Ignjatović

Načelnica anestezije sa reanimacijom

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Aleksandar Jordanov

Specijalista anestezije sa reanimatologijom


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Dragan Marinković

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Tanja Abazović

Specijalista anestezije sa reanimacijom


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

FIZIKALNA MEDICINA

BioCell Hospital

Spec. dr med. Slavica Eremić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Spec. dr med. Milan Marković

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

SPORTSKA MEDICINA

BioCell Hospital

Spec. dr med. Daniel Pešić

Specijalista sportske medicine


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


FARMACIJA

BioCell Hospital

Jelena Andrejić

Specijalista farmacije / Rukovodilac bolničke apoteke


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

 Ivana Šćelović 

 

Specijalista farmacije - medicinski biohemičar / Rukovodilac laboratorije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com