Marija Antonijević

Glavna sestra bolnice


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Marija Mandić

Fizioterapeut


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com


Bilić Dragana

Fizioterapeut


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Dragana Kovačević

Ginekološko-akušerska sestra u Stacionaru


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com


Aleksandra Misajloski

Ginekološko-akušerska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Andrijana Bojović

Ginekološko-akušerska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com


Rmuš Bojana

Laboratorijski tehničar u Biohemijskoj laboratoriji


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Anđelija Rikić

Medicinska sestra hirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com


Biljana Pavlović

Medicinska sestra hirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Ivona Štivić

Medicinska sestra na Poliklinici


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Kristina Radić

Ginekološko-akušerska sestra u Stacionaru


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Maja Milosavljević

Pedijatrijska medicinska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Marina Stojanović

Medicinska sestra-anestetičar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Milena Nešković

Pedijatrijska medicinska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Nevena Bogdanović

Ginekološko akušerska sestra-babica


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Snežana Marković

Pedijatrijska medicinska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Anđela Marjanović

Ginekološko-akušerska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Nenad Mihajlović

Pedijatrijski tehničar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Tanja Stefanović

Pedijatrijska medicinska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Branka Vuković

Medicinska sestra-instrumentarka


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com

Igor Radosavljević

Laboratorijski tehničar u Biohemijskoj laboratoriji


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Lidija Lalić

Laboratorijski tehničar u Biohemijskoj laboratoriji


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Zlata Tomić

Ginekološko-akušerska sestra u Stacionaru


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Marija Živić

Ginekološko-akušerska medicinska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Sara Smoličić

Medicinska sestra - hirurgija


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Tijana Zec

Medicinska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Mihajlo Popović

Sanitarni tehničar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Milica Jovanović

Medicinska sestra - hirurgija


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Milica Marčetić

Medicinska sestra - hirurgija


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Predrag Pavlović

Rtg tehničar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Danijela Jovanović

Rtg tehničar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Dušan Dmitrović

Rtg tehničar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Sandra Medić

Farmaceutski tehničar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Sara Pajović

Medicinska sestra - hirurgija


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Slavko Božović

Menadžer operacionog bloka


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Tijana Gavrić

Medicinska sestra - instrumentarka


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Ana Nakić

Medicinska sestra dijagnostičke i interventne radiologije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Danijela Đurđević Gajić

Medicinska sestra hirugije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Darko Cvetković

Medicinski tehničar - anestetičar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Ksenija Karapetrović

Rtg tehničar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Jelena Adamov

Medicinska sestra tehničar na Poliklinici 


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Jelena Marjanović

Medicinska sestra u Dnevnoj bolnici


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Jovana Živković

Pedijatrijska sestra


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Kristina Jaćimović

Ginekološko-akušerska sestra u Stacionaru


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Zlatko Resimić

Medicinski tehničar na sterilizaciji


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Zorka Gogić

Medicinska sestra - anestetičar


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Mirjana ilić

Medicinski tehničar I nivo na odeljenju hirurgije


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Milica Jovanović

Laboratorijski tehničar u IVF


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com