BioCell Hospital


U BioCell Hospital posebno se brinemo o zdravlju najmlađih pacijenata. U službi pedijatrije se leče deca svih uzrasta, od rođenja do prelaska u odraslo doba.

Služba pedijatrije je organizovana po savremenim principima i obuhvata:

  • pedijatrijsku polikliniku,
  • dnevnu bolnicu i
  • odeljenja neonatologije i pedijatrije.

 

Po dolasku u bolnicu, dočekaće  vas  i dalje usmeriti specijalizovane pedijatrijske sestre sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom.

Poliklinički deo sa sastoji iz opštih pedijatrijskih i supspecijalističkih ambulanti. 

U opštim pedijatrijskim ambulantama se obavljaju:

  • sistematski pregledi zdrave dece,
  • savetovalište,
  • vakcinacija,
  • kao i procena ranog razvoja.

 

>> Kompletan spisak opštih pregleda

 

Za pacijente koji imaju akutno infektivno oboljenje obezbeđen je poseban ulaz, čekaonica i ambulanta. Pored pregleda, omogućena je kompletna laboratorijska, mikrobiološka, radiološka i ostala dijagnostika.

Pacijenti koji zahtevaju zbrinjavanje akutnog stanja i kratkotrajnu hospitalizaciju od nekoliko sati, primaju se u dnevnu bolnicu, a pacijenti koji zahtevaju duže lečenje hospitalizuju se na odeljenju Službe pedijatrije. Po otpustu kući, bilo da je ambulantni pregled ili hospitalizacija, naš tim će se truditi da isprati oporavak deteta do izlečenja.

Pored opšte pedijatrije BioCell hospital vam pruža usluge iz različitih pedijatrijskih supspecijalističkih oblasti:

Konsultanti su vrhunski stručnjaci iz svih oblasti dečje medicine.