Oboljenja srca su danas među najčešćim zdravstvenim problemima savremenog čoveka. Problemi  sa srcem se mogu javiti već od rođenja (urođene srčane mane i poremećaji ritma), ali i u bilo kom uzrastu kod stečenih bolesti. Pregledi srca se rade i kod zdravih osoba u okviru sistematskih preventivnih pregleda osoba svih uzrasta, kod sportista, trudnica, u pripremi za veću hiruršku intervenciju i sl.

Supspecijalistički pregledi/usluge

EKG

Elektrokardiografski pregled analizira električnu aktivnost srca. Jedna je od nezaobilaznih delova kardiološkog pregleda. Posebno je bitan u dijagnostici poremećaja srčanog ritma.

CENA 2.000 RSD
Ehokardiografski pregled

Ultrazvučni pregled srca je danas jedan od najinformativnijih i najpreciznijih neinvazivnih dijagnostičkih metoda u kardiologiji. Daje podatke o izgledu, veličini i funkciji srca. Posebno su dragoceni podaci o protocima krvi kroz srce i velike krvne sudove, sa kolor prikazom načina i brzina kretanja krvi. Razvijene su brojne nove tehnike koje kardiologu donose veliku količinu dragocenih informacija ključnih za brzo i precizno postavljanje dijagnoze.

CENA 7.000 RSD
Sinkopalni test

To je test koji se koristi u dijagnostici uzroka kriza svesti. Tim testom se ispituje funkcija neuro-vegetativnog sistema. Pacijent posle mirovanja na monitoru koje traje 30 min stoji mirno (uz nastavak monitoringa). Prate se vitalni parametri: EKG, arterijski pritisak, saturacija kiseonikom. Radi se u jutarnjim časovima, pacijent mora da bude gladan i da ne uzima tečnost pre dolaska na test. Traje oko 1 sat.

CENA 15.000
Fetalni ehokardiografski pregled

Prenatalni ultazvučni pregled srca (fetalni ehokardiografski pregled) se radi u cilju prenatalne dijagnostike urođenih anomalija srca, poremećaje ritma i drugih oboljenja. Pregled se može raditi od 16. gestacijske nedelje. Pregled radi posebno edukovan pedijatrijski kardiolog. Indikaciju za pregled imaju trudnice sa trudnoćama povećanog rizika i kod trudnica kod kojih ginekolog postavi sumnju na bolest srca fetusa.

CENA
Pregled kontrastne ehokardiografije - Prof. dr Ida Jovanović

Kontrastna ehokardiografija je dopunska ehokardiografska tehnika koja se koristi za dobijanje specifičnih informacija o pojedinim oboljenjima. Najčešće se koristi u dijagnostici malih komunikacija u srcu i za bolju vizualizaciju leve komore kod srčanog popuštanja. Sprovodi se tako što se u toku ultrazvučnog pregleda pacijentu u venu pacijenta ubrizgava „kontrast“ koji može biti obična infuziona tečnost pripremljena na poseban način ili fabrički pripremljena tečnost sa mikromehurićima vazduha.

CENA 15.000 RSD
Kardiološki pregled sa EKG-om i UZ srca - Prof. dr Ida Jovanović
CENA 15.000 RSD
Fetalna ehokardiografija - Prof. dr Ida Jovanović
CENA 12.000 RSD