Oboljenja srca su danas među najčešćim zdravstvenim problemima savremenog čoveka. Problemi  sa srcem se mogu javiti već od rođenja (urođene srčane mane i poremećaji ritma), ali i u bilo kom uzrastu kod stečenih bolesti. Pregledi srca se rade i kod zdravih osoba u okviru sistematskih preventivnih pregleda osoba svih uzrasta, kod sportista, trudnica, u pripremi za veću hiruršku intervenciju i sl.

Supspecijalistički pregledi/usluge

Klinički pregled

To je klinički pregled koji podrazumeva razgovor sa pacijentom vezan za tegobe, ranija ispitivanja, lečenje. Pored toga se radi auskultacija srca i merenje krvnog pritiska, procena pulseva i ostalo

CENA
EKG

Elektrokardiografski pregled analizira električnu aktivnost srca. Jedna je od nezaobilaznih delova kardiološkog pregleda. Posebno je bitan u dijagnostici poremećaja srčanog ritma.

CENA
Ehokardiografski pregled

Ultrazvučni pregled srca je danas jedan od najinformativnijih i najpreciznijih neinvazivnih dijagnostičkih metoda u kardiologiji. Daje podatke o izgledu, veličini i funkciji srca. Posebno su dragoceni podaci o protocima krvi kroz srce i velike krvne sudove, sa kolor prikazom načina i brzina kretanja krvi. Razvijene su brojne nove tehnike koje kardiologu donose veliku količinu dragocenih informacija ključnih za brzo i precizno postavljanje dijagnoze.

CENA
Pregled kontrastne ehokardiografije - Prof. dr Ida Jovanović

Kontrastna ehokardiografija je dopunska ehokardiografska tehnika koja se koristi za dobijanje specifičnih informacija o pojedinim oboljenjima. Najčešće se koristi u dijagnostici malih komunikacija u srcu i za bolju vizualizaciju leve komore kod srčanog popuštanja. Sprovodi se tako što se u toku ultrazvučnog pregleda pacijentu u venu pacijenta ubrizgava „kontrast“ koji može biti obična infuziona tečnost pripremljena na poseban način ili fabrički pripremljena tečnost sa mikromehurićima vazduha.

CENA 15.000 RSD
Fetalni ehokardiografski pregled

Prenatalni ultazvučni pregled srca (fetalni ehokardiografski pregled) se radi u cilju prenatalne dijagnostike urođenih anomalija srca, poremećaje ritma i drugih oboljenja. Pregled se može raditi od 16. gestacijske nedelje. Pregled radi posebno edukovan pedijatrijski kardiolog. Indikaciju za pregled imaju trudnice sa trudnoćama povećanog rizika i kod trudnica kod kojih ginekolog postavi sumnju na bolest srca fetusa.

CENA
Sinkopalni test

To je test koji se koristi u dijagnostici uzroka kriza svesti. Tim testom se ispituje funkcija neuro-vegetativnog sistema. Pacijent posle mirovanja na monitoru koje traje 30 min stoji mirno (uz nastavak monitoringa). Prate se vitalni parametri: EKG, arterijski pritisak, saturacija kiseonikom. Radi se u jutarnjim časovima, pacijent mora da bude gladan i da ne uzima tečnost pre dolaska na test. Traje oko 1 sat.

CENA