U BioCell Hospital posebno se brinemo o zdravlju najmlađih pacijenata. U  Službi pedijatrije se leče deca svih uzrasta, od rođenja do prelaska u odraslo doba.

Ispitivanje dece i odraslih sa sumnjom na genetičku bolest

Egzomsko sekvenciranje
CENA
Genomsko sekvenciranje
CENA
Molekularni kariotip (hromozomski microarray)
CENA
Analize pojedinačnih gena
CENA
Ostale rutinske genetičke analize
CENA

Rano otkrivanje i Prevencija genetičkih bolesti

Prenatalna genetička testiranja
PRICE
Neonatalni genetički skrining
PRICE
Prekoncepcioni genetički skrining
PRICE