Naši lekari su posvećeni u rešavanju kako uobičajenih, tako i kompleksnih gastrointestinalnih, hepatoloških i/ili nutritivnih problema. Cilj nam je da individualnim pristupom u procesu ispitivanja obezbedimo najbrži put do dijagnoze. U procesu planiranja i sprovođenja lečenja, koje je sveobuhvatno i po najsavremenijim principima dobre prakse, izuzetno su nam bitne potrebe samog pacijenta i cele porodice. 

Usluge koje pružamo:

Gastroenterološki pregled

Nakon detaljne anamneze, pri gastroenterološkom pregledu obavlja se kompletan pregled deteta. Podaci dobijeni anamnezom i detaljnim pregledom, usmeriće nas na dalju dijagnostiku, odnosno lečenje.

CENA
Supspecijalistički prvi pregled gastroenterologa
CENA 6.800 RSD
Ultrazvuk abdomena

Ultrazvuk abdomena je neinvazivna radiološka metoda koja se radi kako bi se videli organi u trbuhu (abdomenu). Koristi se se u cilju dijagnoze mnogih zdravstvenih problema i sprovodi se u okviru radiološke službe.

CENA
Ezofagogastroduodenoskopija

Ezofagogastroduodenoskopija je procedura bez koje se ne može zamisliti savremena pedijatrijska gastroenterologija. Ovom metodom je omogućena vizuelizacija sluznice jednjaka, želuca i duodenuma. U zavisnosti od nalaza, odlučićemo se i za biopsiju radi histopatološke analize sluznice. Pored neprocenjive uloge u dijagnostici, ova metoda u nekim stanjima je i terapijska, kao što su dilatacije stenoze jednjaka, ekstrakcija stranih tela, hemostaza.

CENA
Kolonoskopija

Kolonoskopija je endoskopska procedura koja se sprovodi radi vizuelizacije sluznice debelog creva (kolona) i završnog dela tankog creva (terminalnog ileuma). Ova metoda je jedan od stubova u procesu dijagnostikovanja u savremenoj dečjoj gastroenterologiji.

CENA
Perkutana endoskopska gastrostomija (PEG)

Perkutana endoskopska gastrostomija (PEG) je endoskopska procedura kojom se PEG tubus plasira kroz trbušni zid. Cilj plasiranja PEG-a je da se obezbedi enteralni unos, kada unos hrane i tečnosti na usta nije moguć, odnosno nije dovoljan.

CENA
Perkutana biopsija jetre

Perkutana biopsija jetre je procedura kojom se uzima uzorak tkiva jetre za histopatologiju. Predstavlja invazivnu proceduru, ali vrlo često neophodnu za dijagnostiku hepatoloških problema i procenu težine bolesti jetre.

CENA
Zamena trajne perkutane gastrostome kod dece (bez gastričnog seta)
CENA 12.000 RSD
Zamena trajne perkutane gastrostome kod dece (sa gastričnim setom)
CENA 57.000 RSD