Plaćanje


BioCell Hospital


Medicinske usluge koje BioCell Hospital pruža pacijentima moguće je platiti na više načina, u zavisnosti od mogućnosti samih pacijenata. 

Svim pacijentima je na raspolaganju jedan od sledećih vidova plaćanja:

Gotovinom

Medicinske usluge koje nudi BioCell Hospital moguće je platiti gotovinom, isključivo u dinarima. Ukoliko pacijent poseduje samo novac u stranoj valuti,  biće upućen ka najbližoj menjačnici gde može zameniti novac.

Platnim karticama

Medicinske usluge moguće je platiti platnim karticama Visa, MasterCard, Maestro, DinaCard, American Express i Union Pay. U toku akcija i popusta, korigovane cene će biti prikazane na fiskalnom isečku.

Po predračunu

Račun za pružene usluge moguće je platiti po predračunu uplatom na broj žiro-računa bolnice o čemu se možete unapred informisati bilo pozivom na jedan od brojeva kontakt centra ili upitom kroz kontakt formu.

O detaljima i uslovima plaćanja, pogodnostima i akcijama, polisama zdravstvenog osiguranja možete se informisati i putem telefona +381 11 66 88000 ili kroz kontakt formu na biocellhospital.com.

Privatna zdravstvena osiguranja

Privatna zdravstvena osiguranja sa kojima imamo postignut dogovor o saradnji: Dunav, Generali, Uniqa, Triglav, Wiener Stadtische, Globos, Sava, DDOR, Milenijum

 

Dunav osiguranje  Triglav osiguranje  Generali osiguranje   Uniqa osiguranje    Wiener osiguranje   Globos osiguranje DDOR osiguranje Sava osiguranje   Milenium osiguranje