Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti podataka o ličnosti. Iz tih razloga, ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka, kao i načinima na koje možete ostvariti svoje pravo na privatnost.

Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu vaših podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18), u daljem tekstu “Zakon”).

1. Rukovalac podacima

BioCell Hospital d. o. o., sa sedištem u ulici Omladinskih brigada 86a, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu: “BioCell Hospital” ili “mi”).

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

 • sva lica koja pristupaju našem vebsajtu na adresi www.biocellhospital.com (“vebsajt”),
 • lica koja nam pošalju upit putem vebsajta ili preko naloga na društvenim mrežama,
 • lica sa kojima imamo ili ćemo potencijalno imati promet robe i usluga (“klijenti”), 
 • lica koja se prijavljuju za zaposlenje kod nas (“kandidati”),
 • lica koja se prijave za naš newsletter.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na dataprotection@biocellhospital.com.

2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

2.1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas

U zavisnosti od toga kako koristite naš vebsajt, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće.

a) Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama 

 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili preko društvenih mreža
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama za naš newsletter
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za zaposlenje u BioCell Hospital d. o. o.

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem kontakt stranice ili pošaljete upit na bilo koji imejl koji je dostupan na vebsajtu, ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti sledeće podatke: Vaše ime, imejl adresu, kućnu ili poslovnu adresu, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko nas kontaktirate tokom procesa prijave za zaposlenje, tražićemo od Vas da pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo. Prilikom prijave za zaposlenje kod nas, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju. BioCell Hospital d. o. o. koristi Vaše lične podatke kako bi uskladio Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim pozicijama koje nudi. Ove informacije se prosleđuju licima unutar BioCell Hospital d. o. o. koja odlučuju o procesu zapošljavanja ili osobama uključenim u proces zapošljavanja, koje potom donose odluku o tome da li će Vas pozvati na razgovor. BioCell Hospital će prikupiti dodatne informacije od Vas ukoliko budete pozvani na razgovor (ili ekvivalentno), kao i u narednim fazama procesa.

Kada se prijavljujete na naš newsletter, neophodno je da podelite svoju imejl adresu sa nama. Možete odlučiti da podelite sa nama druge podatke o ličnosti, kao što su Vaše ime ili organizacija za koju radite, ali to nije neophodno.

b) Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš vebsajt, BioCell Hospital može automatski da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem vebsajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija omogućava nam da bolje razumemo posetioce našeg vebsajta, odakle dolaze i koji sadržaj na našem vebsajtu ih zanima.

2.2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

Ponekad, može se dogoditi da dobijemo Vaše podatke o ličnosti iako nam ih Vi direktno niste dali.

Ukoliko ste kandidat za zaposlenje u BioCell Hospital, informacije o Vama možemo dobiti:

 • od agencija za zapošljavanje – npr. kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata,
 • kroz javno dostupne onlajn izvore – npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa društvenih mreža i
 • putem pisane ili usmene preporuke – npr., putem preporuke bivšeg zaposlenog/poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu.
U cilju odgovora na Vaše upite poslate na kontakt stranici ili upućenih na bilo koji imejl na domenu biocellhospital.comObrada je neophodna zbog:
Pružanja informacija ili realizacije medicinskih usluga ili ugovaranja takvih usluga sa Vama

U cilju pružanja odgovora u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite

Ugovora zaključenih radi prometa robe i usluga ili zbog zaključenja takvog ugovora sa Vama
U cilju pružanja i unapređenja naših usluga 
Kako bismo Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje uklopili sa specifičnim ulogama koje nudimo, tokom procesa selekcije kandidataObrada je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da je obrada podataka neophodna i ima minimalan uticaj na privatnost podnosioca zahteva.
Kako bismo Vas obaveštavali o novostima u BioCell HospitalVaša saglasnost ili naš legitimni interes. Naime, ukoliko ste se prijavili na naš vebsajt, obaveštavaćemo Vas putem imejla sve dok ne povučete svoju saglasnost. Imate pravo da povučete saglasnost u svakom trenutku, bez uticaja na zakonitost prikupljanja informacija koje je vršeno pre toga. Možete se odjaviti sa newslettera u svako dobra, koristeći opciju „odjavi se” u imejlu. Ukoliko ste zaposleni, predstavnik ili akcionar kod našeg klijenta, i prethodno ste imali kontakt sa nama, možemo Vam slati naš newsletter na osnovu našeg legitimnog interesa. Obaveštavamo Vas da smo izvršili procenu interesa i došli do zaključka da je obrada podataka u tom slučaju neophodna i ima minimalan uticaj na Vašu privatnost. Ukoliko želite da saznate više o načinima utvrđivanja postojanja legitimnog interesa, molimo Vas da nas kontaktirate na dataprotection@biocellhospital.com.

Kako BioCell Hospital čuva moje podatke o ličnosti?

BioCell Hospital je posvećen zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim:

 • ako nemamo Vašu saglasnost za to,
 • ako smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši podaci o ličnosti, sa npr. organima vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti.

Dodatno, BioCell Hospital angažuje spoljne obrađivače podataka za preduzimanje pojedinih radnji obrade podataka.

BioCell Hospital ima uspostavljene veoma striktne procedure i mere usmerene na detaljnu analizu, procenu i proveru svih obrađivača pre zasnivanja poslovnog odnosa sa njima. U tom smislu, prikupljamo dokumentaciju, sertifikate i reference obrađivača kako bismo bili sigurni da će obrađivač na adekvatan, odgovarajući i efikasan način sprovesti zadatak zbog kog je angažovan. 

Deljenje Vaših podataka o ličnosti

Koristimo odgovarajuće administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu podataka o ličnosti koje prikupljamo i prirodu obrade koju vršimo, rizike prilikom obrade podataka o ličnosti, troškove implementacije zaštitnih mera i druge okolnosti od značaja u konkretnom slučaju.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

U nastavku su navedeni obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

NAZIVOBRAĐIVAČLOKACIJA
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)Email (marketinške) usluge zasnovane na Cloud tehnologijiSAD
Google LLCAnalitičke uslugeSAD
Meta Platforms, Inc.Analitičke i marketinške uslugeSAD

Kolačići

Vebsajt koristi kolačiće kako bismo Vas razlikovali od ostalih korisnika vebsajta. Oni nam pomažu da Vam omogućimo optimalno korisničko iskustvo prilikom pretraživanja vebsajta, kao i njegovo poboljšanje.

BioCell Hospital upravlja samostalno serverima koji su u vlasništvu BioCell Hospital d. o. o.

Kolačić (cookie) jeste mala datoteka sa slovima i brojevima koju memorišemo na Vašem pregledaču i hard-disku Vašeg računara. Kolačići sadrže informacije koje se prenose na hard-disk Vašeg računara.

Performance cookies su kolačići koji prikupljaju informacije u cilju poboljšavanja našeg vebsajta:

NAZIVOBRAĐIVAČUPOTREBA
_cfduid, _biz_ flagsA, _biz nA, _biz_pendingA, _biz _uid, _hp2 id., _hp2_props., sparrow id, sparrow initCloudflare – cloudflare.comZaštita od malicioznih korisnika i povećanje bezbednosti servera i vebsajta
_fbp, act, c_user, datr, fr, presence, m_pixel_ratio, sb, spin, wd, xSFaceBook – facebook.comMarketinške svrhe, u cilju unapređenja marketinških kampanja na društvenim mrežama
_ga, gat, _gcl au, gidGoogle – google.comPrikupljanje i analiza podataka o posećenosti vebsajta i u marketinške svrhe, radi poboljšanja kampanja na Google Ads platformi
EU_COOKIE_LAW_CONSENTBioCell Hospital – biocellhospital.comObaveštavanje korisnika o politici privatnosti i upotrebi kolačića na vebsajtu biocellhospital.com

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici Google Analytics. Prikupljanje i obradu podataka (uključujući i Vašu IP adresu) od strane Google Analytics možete sprečiti instaliranjem dodatka za Vaš brauzer Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Informacije prikupljene putem kolačića obrađuju se i čuvaju na serverima kojima upravlja Google i koji se nalaze u SAD. Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google. Prikupljene informacije se mogu preneti na treće strane u slučaju zakonske obaveze ili ako treće lice obrađuje ove podatke po nalogu.

Imate mogućnost da prihvatate ili odbacujete kolačiće izmenom podešavanja u Vašem pretraživaču. Međutim, možda nećete moći da koristite sva interaktivna svojstva naše internet stranice ako deaktivirate kolačiće.

Postoji više načina za upravljanje kolačićima. Pogledajte uputstva za svoj pretraživač  ili ekran za pomoć da biste saznali više o ovim funkcijama. Ako koristite različite računare na različitim lokacijama, potrebno je da podesite svaki pregledač prema Vašim potrebama u pogledu kolačića.

Neki moderni pretraživači imaju funkciju da analiziraju politike o privatnosti internet stranica i da omoguće korisniku da upravlja svojim potrebama u pogledu privatnosti. To je poznato kao P3P funkcija (engl. Privacy Preferences Platform).

Lako možete da izbrišete bilo koji kolačić koji se nalazi u direktorijumu sa kolačićima u Vašem pregledaču.

Međunarodni prenos

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije. U tom slučaju, Vaše podatke ćemo preneti samo:

 • u države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (na primer, države Evropskog ekonomskog prostora)
 • u države koje ne ispunjavaju uslove pod tačkom 1, ali samo uz preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera u skladu sa odredbama GDPR. Na primer, ukoliko prenosimo podatke o ličnosti primaocu u Sjedinjenim Američkim Državama (što je veoma verovatno, imajući u vidu odredbe prethodnog odeljka), najpre ćemo osigurati da se na primaoca primenjuje EU/US Privacy Shield pravni okvir, ili da je primalac potpisnik Sporazuma o zaštiti podataka u skladu sa primenjivim standardnim ugovornim klauzulama o zaštiti podataka o ličnosti.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

Na primer, ukoliko se odjavite sa našeg newslettera, Vaši podaci će biti automatski izbrisani.

Ukoliko ste putem naše stranice poslali prijavu za zaposlenje zajedno sa motivacionim pismom ili CV-jem, izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od 3 meseca nakon što primimo Vašu prijavu, osim ako ne postanete  član našeg tima.

Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu
 • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na vebsajtu www.poverenik.rs, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na dataprotection@biocellhospital.com.

Izmene naše Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu objavljivanjem na vebsajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite vebsajt i da se odjavite sa našeg newslettera. 

Kontaktirajte nas

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na dataprotection@biocellhospital.com.