BioCell Hospital


BioCell Hospital nudi širok dijapazon neinvazivnih dijagnostičkih metoda, uz pomoć kojih naši lekari postavljaju precizne dijagnoze.

Dijagnostički ultrazvuk, koji se naziva i sonografija ili ehosonografija, je metoda snimanja koja koristi mehaničke zvučne talase za generisanje slika struktura unutar vašeg tela. Slike mogu pružiti dragocene informacije za dijagnostikovanje i usmeravanje lečenja mnogih bolesti i stanja.

Magnetna rezonanca (MRI ili MR) je medicinska tehnika snimanja koja koristi magnetno polje i kompjuterski generisane radio-talase za kreiranje detaljnih slika organa i tkiva u vašem telu. MR skeniranje se razlikuje od CT skeniranja i rendgenskih snimaka jer ne koristi potencijalno štetno jonizujuće zračenje.
 
CT skener ili komjuterizovana tomografija je savremeni dijagnostički aparat koji koristi X-zrake za formiranje slike celog tela, koje pružaju detaljne informacije o patološkim promenama u organizmu. Multislajni skener ima veliki broj detektora za X-zrake koji prolaze kroz telo, čime je pregled mnogo brži i precizniji.
 
Rendgensko snimanje predstavlja dijagnostičku proceduru zasnovanu na X-zračenju.
 

ULTRAZVUK

Magnetna rezonanca

RENDGEN

MSCT Skener

OSTALE USLUGE