BioCell Hospital

U BioCell Hospital se primenjuju najsavremenije svetske metode za lečenje različitih bolesti i stanja, kao što su gojaznost, hronične rane i hronični bol. Pored toga, nudimo i najnapredniju medicinsku podršku sportistima i onima koji se aktivno bave sportom.

Regenerativna medicina

Instilacija leka – zglob
CENA od 6.000 RSD
Instilacija hijalurona
CENA od 16.000 RSD
Periartikularna infiltracija Kortiko S (meko tkivo)
CENA od 6.000 RSD
PRP mekih tkiva
CENA od 48.000 RSD
PRP zgloba
CENA od 60.000 RSD
PRP dva zgloba
CENA od 75.000 RSD
PRP kičme
CENA od 60.000 RSD
PRP kuka
CENA od 75.000 RSD
PRP oba kuka
CENA od 108.000 RSD
PRP Sakroilijačnih zglobova
CENA 108.000 RSD
PRP lica
CENA 59.000 RSD
PRP lica vrata i dekoltea
CENA 82.000 RSD
PRP urateralnog sfinktera
CENA 77.000 RSD
Lečenje bola u leđima – PRP
CENA od 72.000 RSD
Intraartikularna injekcija zglobova BMAC
CENA NA UPIT
BMAC ureteralnog sfinktera
CENA NA UPIT
Autologni transfer BMAC 1
CENA NA UPIT
Lečenje hronične rane – PRP
CENA od 96.000 RSD
PRP jajnika 1
CENA 150.000 RSD
PRP jajnika 2
CENA 130.000 RSD
Intraovarijalna aplikacija egzozoma 1
CENA 354.000 RSD
Intraovarijalna aplikacija egzozoma 2
CENA 330.000 RSD
PEP – pojačana endometrijalna prijemčivost
CENA 150.000 RSD
Instalacija botulinskog toksina za nevoljne pokrete
CENA 50.000 RSD
Plazmafereza
CENA 596.000 RSD