BioCell Hospital


U BioCell Hospital pacijenti mogu obaviti specijalističke i supspecijalističke preglede. Pregled lekara specijaliste može biti preventivnog karaktera, u okviru sistematskog pregleda ili deo pripreme za intervenciju.

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Specijalistički pregled – internista
CENA 5.900 RSD
Specijalistički pregled – hirurg
CENA 5.900 RSD
Specijalistički pregled – profesor univerziteta
CENA 8.000 RSD
Pregled specijaliste ginekologije i akušerstva
CENA 5.900 RSD
Konsultacija specijaliste – internista
CENA 3.800 RSD
Konsultacija supspecijaliste
CENA 3.000 RSD
Kontrolni specijalistički pregled
CENA 3.900 RSD
Kontrolni specijalistički pregled – profesor univerziteta
CENA 4.900 RSD
Konzilijum – tri člana
CENA 26.000 RSD
Konzilijum – četiri člana
CENA 38.000 RSD

SUPSPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Supspecijalistički prvi pregled – endokrinolog
CENA 6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – hematolog
CENA 6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – kardiolog
CENA 6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – pulmolog
CENA 6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – reumatolog
CENA 6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – onkolog
CENA 6.800 RSD
Supspecijalistički prvi pregled – ginekolog
CENA 6.800 RSD
Kontrolni supspecijalistički pregled
CENA 4.500 RSD