BioCell Hospital


Osnovni cilj sportske medicine u BioCell Hospital je očuvanje zdravlja onih koji se profesionalno ili rekreativno bave sportom.

Sportska medicina