Tamara Roksić

Diplomirani psiholog


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com


Milica Dakić

Asistent u istraživanju, Molekularni biolog, oblast eksperimentalna biomedicina


KONTAKT

+381 11 66 88 000

 info@biocellhospital.com

Jovana Vuković

Asistent u istraživanju, Molekularni biolog, oblast molekularna genetika i genomika


KONTAKT

+381 11 66 88 000

info@biocellhospital.com