Opšti uslovi korišćenja vebsajta BioCell Hospital d. o. o.

BioCell Hospital d. o. o. sa sedištem u Beogradu, ulica Omladinskih brigada 86a, jeste vlasnik vebsajta biocellhospital.com (u daljem tekstu: “vebsajt”) kojim i upravlja.

Posetom vebsajtu i njegovim korišćenjem smatra se da je individualni posetilac (u daljem tekstu: “korisnik”) upoznat s Opštim uslovima korišćenja vebsajta,  Politikom privatnosti i Politikom kolačića i da ih prihvata bez ograničenja.

Autorska prava i intelektualna svojina

Tekstovi, fotografije, ilustracije, dokumenti, veb dizajn i kod, objavljeni na vebsajtu, zaštićena su intelektualna svojina BioCell Hospital ili trećih lica i ne mogu se reprodukovati, objavljivati niti koristiti, u celini ili delimično, bez izričitog pristanka BioCell Hospital d. o. o. ili na bilo koji način koji može prouzrokovati štetu BioCell Hospital d. o. o. ili trećem licu. Celokupan sadržaj objavljen na vebsajtu može se koristiti samo za potrebe korisnika, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih lica.

Odricanje od odgovornosti

Celokupan sadržaj vebsajta je isključivo informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet, postavljanje dijagnoze, uputstvo za lečenje ili uzimanje farmaceutskih preparata, niti preporuku za bilo kakav oblik nestručnog lečenja ili samolečenja. U slučaju bilo kakvih zdravstvenih problema, obratite se lekaru ili nas kontaktirajte kako biste zakazali pregled ili intervenciju.

BioCell Hospital d. o. o. nastoji da sadržaj vebsajta bude redovno ažuriran i da informacije, podaci, cene, fotografije i ilustracije na njemu budu tačni i potpuni. BioCell Hospital ne garantuje za tačnost i potpunost podataka i ne snosi odgovornost za eventualne greške i propuste na vebsajtu, uključujući nazive, opise, cene ili prilagođenost određenoj nameni. Ukoliko ste pojedinac ili predstavnik pravnog lica u vezi sa kojim je izneta nepotpuna ili pogrešna tvrdnja ili informacija na vebsajtu, molimo Vas da nas kontaktirate putem imejla dataprotection@biocellhospital.com kako bismo ispravili propust.

Vebsajt sadrži medicinske i druge informacije u vezi sa BioCell Hospital d. o. o., kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, gde god je to moguće, kao takve označavati. BioCell Hospital d. o. o. nema nadzor nad navedenim informacijama ili drugim internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti za tačnost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Korišćenjem sadržaja vebsajta korisnik prihvata sve rizike koji mogu nastati iz korišćenja vebsajta. BioCell Hospital d. o. o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korišćenje vebsajta, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja vebsajta.

Izmene opštih uslova korišćenja

BioCell Hospital d. o. o. zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama odgovarajućih propisa, vrši izmene Opštih uslova korišćenja vebsajta bez prethodne najave, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni na ovoj stranici.